Dịch vụ

Hoạt động kho bãi

Dịch vụ cho thuê kho bãi, lưu giữ hàng hóa, thiết bị, phương tiện vận chuyển, bao gồm cả kinh doanh kho bãi container.

Vận tải siêu trường, siêu trọng

Hàng siêu trường, siêu trọng là mặt hàng gây không ít khó khăn trong quá trình di dời và cần phải có những phương án di dời phù hợp cho từng loại hàng. Với đội ngũ nhân viên lái xe chuyên nghiệp và có trách nhiệm cao, DNTN Đại Tuấn chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng giải pháp vận tải tối ưu va an toàn nhất.

Bốc dỡ hàng hóa

Tháp tùng bảo vệ cá nhân tại nơi làm việc, nơi cư trú và trong hoạt động giao tiếp, di chuyển. Nội dung bảo vệ chủ yếu là: tính mạng, sức khoẻ (không có nguồn gốc từ bệnh tật) và tài sản cá nhân đi theo người của người được bảo vệ. - Hộ tống: Đảm bảo an ninh, an toàn cho cá nhân hay một nhóm người di chuyển từ một địa điểm cố định này đến địa điểm khác trong thời gian được xác định.

Mua bán Container

Tháp tùng bảo vệ cá nhân tại nơi làm việc, nơi cư trú và trong hoạt động giao tiếp, di chuyển. Nội dung bảo vệ chủ yếu là: tính mạng, sức khoẻ (không có nguồn gốc từ bệnh tật) và tài sản cá nhân đi theo người của người được bảo vệ. - Hộ tống: Đảm bảo an ninh, an toàn cho cá nhân hay một nhóm người di chuyển từ một địa điểm cố định này đến địa điểm khác trong thời gian được xác định.